Tools

Tools Vreemde Vragen

Aanwerving

Taal

 • Schrijf de medewerker in voor Nederlands op de werkvloer (NODW+), een opleiding van de VDAB waarbij een ervaren instructeur naar je bedrijf komt om het Nederlands aan te leren dat nodig is voor de job. Dat kan gaan over de veiligheid, instructies begrijpen, problemen melden en vragen van collega’s beantwoorden. De instructeurs coachen ook de Nederlandstalige collega’s om helder te communiceren, organiseren taalsessies op maat en zoeken mee naar de geschikte opleidingspartner.

 • Vraag taalondersteuning voor je nieuwe medewerker met een IBO-contract. Dankzij Individuele beroepsopleiding in de onderneming met taalondersteuning (IBOT) kan je een VDAB-instructeur aanvragen die gratis taalondersteuning op maat geeft. Een IBO duurt maximum 6 maanden en in die periode kan de werkgever bovendien genieten van een forse besparing op de loonkost.

 • Laat een jobcoach voor de vlotte en snelle integratie zorgen. Bij job- en taalcoaching ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Bij medewerkers met lage taalvaardigheden, kan je jobcoaching combineren met taalcoaching rond specifiek vakjargon of communicatie met collega’s en klanten.

 • Check de website Klare taal rendeert. Je vindt er allerhande tips over Nederlands leren en taalbeleid in je organisatie. 

 • Gebruik de communicatiewaaier die tal van hulpmiddelen bevat om je communicatie te ondersteunen..

 • Ontdek tips voor het omgaan met anderstaligen in de VDAB taaltool

 • Leer efficiënt luisteren en praten met anderstaligen, dankzij de NODW+ voor Nederlandstalige medewerkers. Deze module bevordert de onderlinge communicatie en levert voor je bedrijf tijdswinst op.

 • Vraag job- en taalcoaching bij een werkplekarchitect.

 • Gebruik een beeldwoordenboek voor specifieke beroepen. Informeer bij je sectorfonds wat zij kunnen aanbieden. Enkele voorbeelden:

 • Doe een beroep op een dienst om geschreven documenten te hertalen in klare taal zoals het Centrum voor Basiseducatie Kortrijk-Roeselare of het Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek of volg een opleiding om te leren schrijven in klare taal bij een Centrum voor basiseducatie, het Agentschap Integratie en Inburgering of Wablieft.

 • Communiceer met de app ICOON for refugees, een universele taalgids met 1200 symbolen en afbeeldingen die taalbarrières overbruggen.

 • Lees alles over het belang, de voordelen en de toepassing van een Taalbeleid op de werkvloer.

 • Omschrijf het vereiste taalniveau of schat de vaardigheden van een kandidaat in met de rangschikking van ALTE.

 • Bekijk deze tabel die het taalniveau in de praktijk uitlegt.

 • Stel een leesbare vacature op aan de hand van deze checklist.

 • Bekijk in de Taalwetwijzer de veelgestelde vragen rond taalwetgeving op de werkvloer.

 • Bekijk eDiv, de online opleidingstool over de antidiscriminatiewetgeving met databank. Het bevat 150 voorbeelden met een juridisch antwoord en een advies voor de manager. Ook concrete vragen over taal op het werk komen aan bod.

 • Neem als lokaal bestuur of sociale-economieorganisatie de taalcoaching van je werknemers/cursisten in eigen handen met de overdracht van de methodiek Nederlands op de Werkvloer (NodW) door VDAB

 • Lees in deze brochure hoe anderstalige medewerkers de verschillende vormen van taalondersteuning ervaren en de do's en don'ts die zij voorstellen.

 • Verwijs je anderstalige medewerker door naar de dienst Nederlans Leren van het Agentschap Integratie & Inburgering. Zij kunnen je werknemer toeleiden naar de best passende opleiding Nederlands.

 • Maak gebruik van tips voor duidelijke taal in je mondelinge en schriftelijke communicatie. 

 • Heb je vragen over Nederlans leren en taalbeleid in je organisatie? Neem contact op het het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • Volg een vorming duidelijk gesproken taal om conversaties met anderstaligen vlotter te laten verlopen. Je kan hiervoor terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering en/of bij de Werkplekarchitecten.

 • KMO's kunnen via de KMO-portefeuille financiële steun krijgen voor opleiding en advies. Dit geldt ook voor taalopleidingen voor anderstaligen in het kader van hun tewerkstelling.

 • Werknemers uit de privésector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Na de opleiding vraagt de werkgever terugbetaling door een schuldvordering in te dienen.

   

 • Werknemers zonder diploma hoger onderwijs die een erkende opleiding willen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken kunnen beroep doen op opleidingscheques.

 • Bekijk het aanbod Nederlands leren en oefenen van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • Bekijk of je via je sectoraal opleidingsfonds steun kan krijgen voor een taalopleiding.

 • Voorbeelden van apps en websites om Nederlands te leren en te oefenen:

 • Wat betekenen de taalniveaus in concrete werksituaties?

 • De brochure Taalbeleid op de werkvloer van VERSO biedt je antwoorden op taalvragen of -situaties die je op het werk wel eens tegenkomt. Ze stelt je taalacties en -instrumenten voor om medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen.

Cultuur

 • Breng diversiteit in de missie en visie van je bedrijf met de Diversity Remix.

 • Stel een onthaalbrochure op waarin je je bedrijfscultuur en visie op diversiteit toelicht.

 • Maak werk van een onthaalprocedure en onthaalchecklist.

 • Ondersteun de peters en meters met een checklist.

 • Neem contact op met een consulent van het Agentschap Integratie & Inburgering. Zij kunnen tips, advies en achtergrondinformatie geven.

 • Bekijk eDiv, een online opleidingstool over de antidiscriminatiewetgeving. Het bevat 150 voorbeelden met een juridisch antwoord en advies voor de manager.

 • Maak gebruik van jobcoaching op de werkvloer.

 • Gebruik de HR-scan van Alimento voor alle medewerkers, met tips en advies op het vlak van peter-meterschap en onthaalbeleid.

 • Contacteer het Agentschap Integratie en Inburgering voor tips, advies en doorverwijzingen rond diversiteit op de werkvloer.

 • Kom met de Checklist Diversiteit te weten of medewerkers zich goed voelen binnen je organisatie, ongeacht hun origine, religie, gender, mogelijke handicap of seksuele voorkeur. De antwoorden leiden tot een rapport met sterktes, werkpunten en concrete tips.

 • Maak gebruik van de handige tools op Pigmentzorg, het platform voor cultuursensitieve zorg. VIVO werkte ook een nondiscriminatiecode uit voor de social profitsector. Vraag aan je sectorfonds of ze iets gelijkaardigs hebben of gebruik deze ter inspiratie.

 • Gebruik Test your selfie, een meertalige tool om sociale vaardigheden en soft skills zoals werkethiek, betrouwbaarheid, motivatie, positieve ingesteldheid, samenwerken, stressbestendigheid, communicatieve vaardigheden te testen.

 • Klop aan bij UNIA voor ondersteuning op maat van je bedrijf. Ze geven opleidingen en trainingen, helpen bij het opzetten van een werkgroep of een actieplan, geven advies bij interne en externe communicatie.

 • Leer de organisaties of websites kennen waar je naar kunt doorverwijzen:

 • Vraag CAW-advies. Het is gratis en anoniem, ook voor werkgevers. Je kunt op ieder moment van de dag of de week een mail sturen. Een hulpverlener zal je vraag binnen de 2 werkdagen beantwoorden.

 • Ontdek de sociale kaart, een overzicht van alle diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

 • Maak je eigen sociale kaart, een overzicht van alle interessante diensten en organisaties in de buurt van je bedrijf.

 • Bekijk de signalenkaart, een overzicht van de signalen die kunnen wijzen op privéproblemen bij een medewerker.

 • Gebruik de antidiscriminatiegids van VormDC om discriminatie beter te kunnen bestrijden en risico’s sneller te detecteren.

 • Lees in de brochure van VIVO "Cliënt of Koning?" hoe je omgaat met discriminerend gedrag van cliënten.

 • Contacteer het Agentschap Integratie & Inburgering als je een vorming over diversiteit wil organiseren. Een consulent helpt je bedrijf op een concrete en praktische manier om te gaan met verschillende culturen zonder als werkgever in te boeten op je doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. 

 • KMO's kunnen via de KMO-portefeuille financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Dit geldt voor opleiding en advies.

 • Laat je inspireren door de brochure Diversiteit op het werk van Liberform om diversiteit een plaats te geven binnen je personeelsbeleid.

 • Gebruik de checklist diversiteit of de handleiding nondiscriminiatie van LOGOS.

 • Maak gebruik van de tool Bouwen aan cultuursensitieve zorg van VIVO. Deze tool biedt ook inspiratie aan andere organisaties die nadenken over entnisch-culturele diversiteit binnen hun organisatie, personeel en aanbod.

 • Laat je inspireren door deze onthaalbrochure van WEB vzw met korte zinnen en pictogrammen.